Przypominamy, że od 29.06.2020 r. trwa nabór w ramach projektu grantowego „Integracja lokalnej społeczności”
Na pomysły organizacji społecznych z terenu LGD
 150 tys. zł 
Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie organizacja wydarzeń integrujących lokalną społeczność, w szczególności z wykorzystaniem lokalnych zasobów, przede wszystkim świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw itp. które zostały wybudowane w ostatnich latach, oraz zasobów ludzkich.