Koźmin Wielkopolski

Członkowie Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
1. Hanka Sikora
2. Janusz Burdziąg
3. Wojciech Dykcik
4. Urszula Kmiecik
5. Leszek Chojnicki
6. Wojciech Naglak
7. Wojciech Goliński, członek Rady
8. Adam Niedziela,
9. Jan Paweł Frąckowiak
10. Maria Golińska, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
11. Agnieszka Flejsierowicz, członek Zarządu
12. Elżbieta Górska, członek Rady
13. OSP w Koźminie Wlkp. - reprezentowane przez Jacek Wybierała, członek Rady
14. Gmina Koźmin Wlkp. - reprezentowana przez Maciej Bratborski, członek Rady
15. Ryszard Perek
16. Sławomir Szyszka, Prezes Zarządu
17. Ilona Bałonika
18. Andrzej Nagler, członek Rady
19. Henryk Staniewski, członek Zarządu
20. Katarzyna Majnert