Ankieta

Szanowni Mieszkańcy ! Potrzeba dokonania diagnozy obszaru LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" jest jednym z kluczowych elementu budowy nowej strategii. Poznanie Waszych problemów, potrzeb, opinii oraz pomysłów jest niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentu, który będzie pomocy do zmi…

Czytaj więcej