Reprezentacja zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" 3 września br. podpisała w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach złożonego wniosku z podziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze". W ramach podpisanej umowy LGD zobowiązana jest między innymi do przeprowadzenia konsultacji społecznych nowej LSR w każdej gminy, prowadzenia biura, udzielania bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców, a ostatecznie opracowania Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.