Rozdrażew

Członkowie Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
1. Gmina Rozdrażew - reprezentowana przez Marusza Dymarskiego, wiceprzewodniczący Rady  
2.Renata Zych-Kordus, wiceprezes Zarządu
3. Alicja Banaszek
4. Halina Wałęsa
5. Artur Jakubek
6. Kazimierz Zapaławski
7. Wiesława Binek
8. Henryk Szkudłapski
9. Mariola Wosińska, członek Rady
10. Jaromir Zasieczny
11. Kółko Rolnicze Rozdrażew - reprezentowane przez Justynę Gryszka, członek Rady
12. Stanisław Bartkowiak, członek Zarządu
13. Mateusz Poczta
14. Henryk Jankowski
15. Bolesław Bajodek
16. Jolanta Bożejewicz, członek Komisji Rewizyjnej
17. Justyna Zmyślona, członek Zarządu