Zarząd LGD Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" na lata 2016-2023 i jednocześnie informuje, że LSR została wybrana do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).