Szanowni Mieszkańcy,
prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dot. zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach opracowywanej LSR na lata 2016-2023.

Zapraszamy również do zgłaszania swoich sugesti w kwesti kryteriów wyboru operacji, na które czekamy do 10 grudnia 2015 r.