Informujemy, że mieszkańcy LGD w Biurze LGD, w godzinach jego pracy, od poniedziałku do piątku mogą się zapoznać ze stanem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zachęcamy do składania uwag, sugestii, które na każdym etapie prac nad strategią staramy się uwzględniać.

Uwagi i sugestie można składac również telefonicznie i meilowo.


Zapraszamy