Zapraszamy Mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" na kolejne spotkanie konsultacyjne, na którym będziemy szukali rozwiązań stanowiących sposób realizacji naszej strategii. Zachęcamy do wypełnienia załączonego arkuszu pomysłu dot. planowanych projektów, który będzie dla nas niezwykle przydatny przy planowaniu budżetu naszej strategii.

2 października 2015 r.


Sala Wiejska Rozdrażew

Godz. 19.00