Szanowni Mieszkańcy LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią",
czas nie ubłaganie płynie, a przed nami nowe wyzwanie jakim jest opracowanie Lokalnej Strategi Rozwoju dla obszaru gmin będących naszymi członkami. Z pewnością zarówno władze stowarzyszenia jak i mieszkańcy są bogatsi o doświadczenia związane z wdrażaniem LSR w perspektywie finansowej 2007-2013, które będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach. Nie mniej nakreślenie ram rozwojowych w postaci nowej strategii dla naszego obszaru i dynamicznej rzeczywistości w której przyszło nam żyć i pracować, wymaga jak najszerszego włączenia mieszkańców. Bez Was nie będziemy wstanie, poznać Waszych problemów oraz planów na przyszłość, a tym samym opracować strategii która będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom. Dlatego wszystkich mieszkańców LGD, jak również tych którzy tutaj tylko pracują czy prowadzą działalność gospodarczą zapraszamy na spotkania konsultacyjne oraz do Biura LGD, które w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9.00-14.00 jest specjalnie otwarte, aby każdy zainteresowany mógł się podzielić swoimi uwagami, sugestiami czy opiniami dotyczącymi Naszej wspólnej przyszłości.


Biuro LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"
ul. Borecka 23, (dawny internat LO)
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 782 386 222

Obsługa mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

Poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 - 14.00

Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu.