Zapraszamy mieszkańców LGD na spotkanie konsultacyjne prowadzone w formie otwartej przestrzenii dotyczące planu komunikacji, który będzie stanowił integracyjny element naszej nowej strategii. Stotkanie odbędzie się w salce szkoleniowej w biurze LGD przy ul. Boreckiej 23 w Koźminie, w środę 9 grudnia 2015 r. o godz. 9.00.