WKRÓTCE NABORY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY!...

Informujemy, że w dniach od 27 grudnia 2011 roku do 09 stycznia 2012 roku planujemy nabór wniosków o przyznanie pomocy za naszym pośrednictwem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

Czytaj więcej
ZAPROSZENIE

dla wszystkich Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" na Walne Zebranie Członków

Czytaj więcej