19 lutego 2014 r. o godz. 19.00 na sali wiejskiej w Bułakowie odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Tematyka szkolenia będzie dotyczyć działania Małe projekty, Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.