Zapraszamy potencjalnych beneficjentów na szkolenia dotyczące działań:
- "Małe projekty"
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Rozdrażew, sala Kółka Rolniczego, 4.03.2014 r. godz. 11.30
Borek Wlkp. M-GOK Borek Wlkp., 5.03.2014 r. godz. 16.00
Kaniew, sala wiejska., 15.03.2014 r.