Z A P R O S Z E N I E
W dniu 13 maja 2014 o godzinie 11⁰⁰ w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie /ulica Zamkowa 31, wejście od ul. 21 Stycznia/
Z inicjatywy Stowarzyszenia ”Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz sponsoringu Pana Marka Sembereckiego właściciela Reprodukcyjnej Farmy Gęsi w Mąkoszycach, wzorem lat ubiegłych zostanie wznowiona akcja rozdawania piskląt gęsi, gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym, oraz członkiniom KGW Wielkopolski.
Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej.
Przedsięwzięcie jest elementem programu IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w biurze Stowarzyszenia ”Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” pod numerem telefonu 62/5860320 lub 667777022