W dniu 1 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną poddane ocenie wnioski złożone w IV naborze.