W dniach 4-8 kwietnia 2014 r. przedstawiciele LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" brali udział w wyjeździe studyjnym wielkopolskich LGD do Brukseli. Punktem kulminacyjnym wyjazdu był udział w II Forum Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania zorganizowanym w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.
W pierwszej części pobytu przedstawiono uczestnikom wykład dotyczący funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, po wysłuchaniu którego zwiedzono gmachy instytucji unijnych.
W Forum Lokalnych Grup Działania oprócz gospodarza konferencji, czyli europosła Andrzeja Grzyba wzięli udział zaproszeni goście:
- Zbigniew Fąfara - Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej,
- Monika Kapturska - Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- Lech Dymarski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- prof. Andrzej Babuchowski - Radca Minister Kierownik Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa, przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli,
- Katarzyna Jórga – Prezes Wielkopolskich Sieci LGD.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, przystąpiono do dyskusji na temat kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 oraz przejściu do nowej 2014-2020. Ważnym zadnieniem poruszanym w dyskusji była kwestia finansowania bieżącej działalności LGD w okresie przejściowym po 30 czerwca 2015 r. do momentu uruchomienia programów w ramach nowej perspektywy. Ten istotny temat dla działalności LGD zadeklarował się wyjaśnić europoseł Andrzej Grzyb. Z przedstawionych założeń najnowszego projektu PROW 2014-2020, który został złożony 10 marca w Komisji Europejskiej ważną kwestią jest możliwość finansowania za pośrednictwem LGD budowy dróg lokalnych.