Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe na temat zasad oceny oraz wyboru operacji w ramach projektów grantowych.
            Szkolenie odbędzie się 27.04. 2017 r. o godz. 19.00 w Hotelu                   "Pod Szyszkami", Nowa Obra 75a

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 kwietnia br.
 
Do udziału w szkoleniu zachęcamy potencjalnych wnioskodawców, w szczególności organizacje pozarządowe.

Ze Ze względu na możliwość uzyskania puntów za udział w szkoleniu w sposób szczególny zapraszamy osoby planujące składać wnioski w ramach planowanych de realizacji naborów wniosków.


Harmonogram naboru wniosków w ramach projektów grantowych w I półroczu 2017 r.
- Przedsięwzięcie 1.1.2 Działania wzmacniające kompetencje i umiejętności mieszkańców w zakresie innowacyjnych form organizacji czasu wolnego - projekt grantowy,
- Przedsięwzięcie 1.3.1 Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej - projekt grantowy.