Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzorem lat ubiegłych, także w 2017 roku chciałaby przekazać torby medyczne do ratowania ludzkiego życia Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenów wiejskich. Aby otrzymać ten bezcenny zestaw, należy wziąć udział w konkursie pt. "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji". Konkurs skierowany jest do wszystkich oddziałów OSP w całej Polsce a zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego filmu promującego bezpieczną zabawę i pracę na wsi w czasie wakacji. Niestety właśnie okres wakacji to czas wzmożonych wypadków z udziałem dzieci.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym etapie (od 15 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.) zostanie wyłonionych 5 najlepszych filmów w każdym z 16 Oddziałów Regionalnych ARiMR. Nagrodą w konkursie dla 5 najlepszych jednostek OSP w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR będzie torba medyczna do ratowania życia ludzkiego R1. Najlepszy film wyłoniony przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie - ogólnopolskim (od 2 do 10 sierpnia 2017 r.), który polegać będzie na publicznym głosowaniu na profilu ARiMR na portalu Facebook. Film z największą ilością głosów (polubień) zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci piły spalinowej Husqvarna do wykorzystywania w działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane w każdym Oddziale Regionalnym właściwym dla danego województwa. Jury oceniać będzie zgodność z tematyką promocyjną konkursu, wartość artystyczną filmu, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.

Filmy konkursowe można przesyłać od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR. Uczestnicy konkursu z terenu województwa wielkopolskiego przesyłają swoje prace na adres Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 1 sierpnia 2017 r. z podaniem ich na stronie internetowej ARiMR oraz na profilu ARiMR na portalu Facebook.
Głosowanie publiczne na profilu ARiMR na portalu Facebook odbędzie się w terminie 2 sierpnia 2017 r. - 10 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 10 sierpnia 2017 r
Pliki do pobrania:
zalacznik-nr-1---adresy-or.doc
zalacznik-nr-2---oswiadczenie-o-przekazaniu-praw-autorskich.doc
zalacznik-nr-3---oswiadczenie-dla-otrzymujacego-torbe.doc
regulamin-konkursu-osp.doc