6 maja 2017 r. w Pałacu Dobrych Praktyk Lipowiec członkowie Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” odbyli Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na przewodniczącego obrad wybrano Pana Piotra Curyka, który sprawnie przeprowadził obrady obejmujące aż 35 punktów. W imieniu Zarządu sprawozdanie za okres minionej kadencji złożył prezes Sławomir Szyszka. Członkowie Stowarzyszenia, jak również Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu nie wnieśli zastrzeżeń do działalności organizacji. Sprawozdanie złożyła również Rada, której skład w okresie kadencji uległ zmianie, co było związane z zapewnieniem odpowiednich parytetów na potrzeby wdrażania LSR 2016-2023. Członkowie jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszych punktów obrad jakim było dokonanie wyboru władz statutowych. Skład Rady i Komisji Rewizyjnej pozostał niezmieniony, natomiast z związku z brakiem zgody na dalszą pracę w zarządzie Pana Adama Niedzieli i Krzysztofa Surmy wybrano nowych członków zarządu w osobach Pana Henryka Staniewskiego z gminy Koźmin Wlkp. oraz Pan Marian Andrzejewski. Nowo wybrane władze Stowarzyszenia odbyła pierwsze posiedzenia, w trakcie których się ukonstytuowały. Następnie dokonano wyboru osób piastujących poszczególne stanowiska w organach Stowarzyszenia: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Radzie, tu jednak zachowano dotychczasowe składy. Dzielnością Stowarzyszenia przez kolejne 4 lata pokieruje Sławomir Szyszka, który podziękował za wybór go na funkcję prezesa i obdarzenie go zaufaniem na kolejną kadencję. Podziękował również członkom organów, którzy pracowali w minionej kadencji wręczając im pamiątkowe grawertony.
W dalszej części przyjęto aktualizację procedur naboru wniosków, która była związana z dostosowaniem zapisów do aktualnego stanu prawnego i wytycznych.
Prezes przedstawił plany działalności Stowarzyszenia na najbliższy rok, informując m. in. o uzyskaniu dofinansowania z KSOW na realizację projektu Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych oraz z WRPO na uruchomienie oddziału przedszkolnego w Rozdrażewie, który jest realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja.

ZARZĄD
Lp. Stanowisko, Imię Nazwisko, Gmina
1. Prezes, Sławomir Szyszka, Koźmin Wlkp.
2. V-ce Prezes, Renata Zych-Kordus, Rozdrażew
3. V-ce Prezes, Jolanta Majchrzak, Borek Wlkp.
4. Skarbnik, Barbara Owsianowska, Pogorzela
5. Członek, Agnieszka Flejsierowicz, Koźmin Wlkp.
6. Członek, Henryk Staniewski, Koźmin Wlkp.
7. Członek, Justyna Zmyślona, Rozdrażew
8. Członek, Stanisław Bartkowiak, Rozdrażew
9. Członek, Tomasz Marszałek, Borek Wlkp.
10. Członek, Adam Szymański, Borek Wlkp.
11. Członek, Maria Pazoła, Pogorzela
12. Członek, Marian Andrzejewski, Pogorzela

RADA
Lp., Stanowisko, Imię Nazwisko, Gmina
1. Przewodniczący, Piotr Curyk, Pogorzela
2. Wiceprzewodniczący, Mariusz Dymarski, Rozdrażew
3. Sekretarz, Danuta Sikora, Borek Wlkp.
4. Członek, Marek Rożek, Borek Wlkp.
5. Członek, Violetta Maria Krzekotowska , Pogorzela
6. Członek, Maciej Bratborski, Koźmin Wlkp.
7. Członek, Elżbieta Filipiak, Koźmin Wlkp.
8. Członek, Mariola Wosińska , Rozdrażew
9. Członek, Justyna Gryszka , Rozdrażew
10. Członek, Paulina Pawlak, Borek Wlkp.
11. Członek, Jacek Wybiarała, Koźmin Wlkp.
12. Członek, Paweł Adamek, Pogorzela
13. Członek, Andrzej Nagler, Koźmin Wlkp.
14. Członek, Wojciech Goliński, Koźmin Wlkp.

KOMISJA REWIZYJNA
Lp. Stanowisko, Imię NAzwisko, Gmina
1. Przewodniczący, Jerzy Hejduk, Pogorzela,
2. Sekretarz, MIeczysław Dębowiak, Borek Wlkp.,
3. Członek, Jolanta Bożejewicz, Rozdrażew,
4. Członek, Maria Golińska, Koźmin Wlkp.