Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 14 785,19 zł. Operacja mająca na celu wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy wśród producentów rolnych oraz osób zarządzających organizacjami rolniczymi z obszaru powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w zakresie tworzenia wspólnych struktur i powiązań organizacyjnych w obszarze produkcji i optymalizacji wykorzystania substratu energetycznego pochodzenia rolniczego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
1. Zainteresowanie 50 rolników zrzeszaniem się w zakresie produkcji i wykorzystania substratów energetycznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy 100 uczestników operacji w zakresie funkcjonowania grup producenckich, możliwości wykorzystywania substratu energetycznego w biogazowniach, mechanizmów finansowania i prowadzenia wspólnych biogazowni rolniczych w Polsce.
3. Praktyczne poznanie zasad funkcjonowania biogazowni rolniczej.
4. Zawiązanie kontaktów wśród podmiotów zrzeszających rolników zainteresowanych podjęciem wspólnych inicjatyw w zakresie wykorzystania gospodarczego substratów energetycznych pochodzenia rolniczego.

Informujemy o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW, szczegółowe informacje pod adresem: www.ksow.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.