1.09.2017 r.
Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” w partnerstwie z
Rejonowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca
Grupą Producentów Koźmin Wielkopolski Sp. z. o. o.
informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pt.: „Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych”. W ramach projektu zostanie zorganizowane seminarium pt.: Możliwości integracji poziomej producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych, które odbędzie się 18 września 2017 r. w auli ZSP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. oraz wyjazd studyjny nt.: „Biogazownia rolnicza jako element integracji producentów rolnych i grup producenckich” w dniu 20 września 2017 r. , w trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznają się funkcjonowaniem dwóch biogazowni rolniczych w Przybrodzie oraz biogazowni w Starorypinie Prywatnym. Do udziału w projekcie zapraszamy rolników i przedstawicieli organizacji rolniczych/grup producenckich z terenu powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego. Szczegóły w załączonym regulaminie udziału w projekcie i pod nr tel. 782 386 222 lub 500 168 257.

Udział w projekcie jest bezpłatny, potencjalni uczestnicy są zobowiązani do wcześniejszej rejestracji zgodnie z regulaminem w terminie do 11.09.2017 r.

Program seminarium w dniu 18 września 2017 r. :

9.30 – Otwarcie seminarium i powitanie przybyłych
9.45 – Zasady funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków ze szczególnym uwzględnieniem grup zajmujących się produktami energetycznymi
10.45 – Możliwości wykorzystania substratów energetycznych pochodzenia rolniczego
11.45 – Zasady funkcjonowania biogazowni rolniczej
12.45 – Proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczej
14.15 – przerwa obiadowa
15.00 – Mechanizmy finansowania wspólnych biogazowni rolniczych
16.00 – Budowanie lokalnych partnerstw i sieci powiązań kooperacyjnych w zakresie biogazowni rolniczych
17.00 – Panel dyskusyjny


Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 14 785,19 zł. Operacja mająca na celu wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy wśród producentów rolnych oraz osób zarządzających organizacjami rolniczymi z obszaru powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w zakresie tworzenia wspólnych struktur i powiązań organizacyjnych w obszarze produkcji i optymalizacji wykorzystania substratu energetycznego pochodzenia rolniczego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informujemy o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW, szczegółowe informacje pod adresem: www.ksow.pl
 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 


Pliki do pobrania:
regulamin_biogazownie.pdf
zgloszenie_biogazownie.doc
infromacja_na_strone__biogazownie.pdf