tj. na:

1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09 stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 46.492,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum 30 punktów w ocenie.

2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09 stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 46.492,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum 30 punktów w ocenie.

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09 stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 236.384,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum 30 punktów w ocenie.

4. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09 stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 135 558,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum 30 punktów w ocenie.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 25a, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej programu: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html,
- a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w punktach: 1. i 2.
Dodatkowo informacji udzielają pracownik biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

Więcej informacji także na:

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - formularz wniosku o przyznanie pomocy

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - formularz wniosku o przyznanie pomocy

Pliki do pobrania:
1._minimalne_wymagania.doc
miikroprzedsiebiorstwa_-_kryteria_wyboru_operacji.pdf
roznicowanie_-_kryteria_wyboru_operacji.pdf
4._odnowa_-_kryteria_wyboru_operacji.doc
5._male_projekty_-_kryteria_wyboru_operacji.doc
6._instrukcja_wypelniania_wniosku_-_odnowa.pdf
7._instrukcja_wypelniania_wniosku_male_projekty.pdf
8._wniosek_odnowa_wsi.pdf
9._wniosek_male_projekty.pdf
10._wniosek_male_projekty_-edytowalny.pdf
11._zestawienie_faktur_-_wzor.xls
12._wzor_zapytania_ofertowego.xls