Listy operacji, które zostały wybrane do finansowania

Listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"
Szanowni Wnioskodawcy,
dnia 08 lutego 2012 roku na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" po rozpatrzeniu jednego odwołania od decyzji Rady z dnia 20.01.2012, Rada LGD ustaliła ostateczne listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które:
- odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi";
- nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych Projektów;
- odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej";
-odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania są puste.
W ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru wnioski zostaną przekazane do właściwego podmiotu wdrażającego celem dalszej oceny.


Pliki do pobrania:
lista1.doc
lista4.doc
lista3.doc
lista.doc