tj. na:

1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
- termin składania wniosków: od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.
- limit dostępnych środków: 139 478,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej"

- termin składania wniosków: od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.
- limit dostępnych środków: 139 478,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i
rozwój wsi"

- termin składania wniosków: od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.
- limit dostępnych środków: 709 152,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

4. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.
- limit dostępnych środków: 406 674,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 25a, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej programu: www.prow.umww.pl
- a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w punktach: 1. i 2.

Dodatkowo informacji udzielają pracownik biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.


„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - formularz wniosku o przyznanie pomocy.

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Pliki do pobrania:
iw_6z_8_06_2012.pdf
wopp_413_mp_6z_18.04.2012.pdf
wyprz_fin_wopp_413_mp_6z.pdf
iw-1_413_313_4z.pdf
w-1_413_313_4z.pdf
kryteria_mikro.pdf
kryteria_mp.pdf
kryteria_ow.pdf
kryteria_rozn.pdf
minimalne_wymagania.pdf
ogloszenie_naboru.pdf
wymagane_dokumenty.pdf