Lista operacji ocenionych wg spójności z LSR według kolejności przyjęcia wniosków
Pliki do pobrania:
lista_ocenionych_wg._zgodnosci_z_lsr__iv.pdf