W związku z nowym okresem budżetowym Wpólnej Polityki Rolnej i koniecznym dostosowaniem statutu do wymagań konkursowych w 2015 r. dokonano dwukrotnej zmiany statutu. Ostatnie zmiany zostały przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28.12.2015 r.  W załączeniu treść statutu ujednolicona na 28.12.2015 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków 26 listopada 2013 r. dokonano aktualizacji w Statucie. Treść Statutu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" znajduje się w załączniku.
Pliki do pobrania:
statut_wzw_10-2011.pdf
statut_wer_ujednolicona_na_26.11.13r.pdf
statut_ujednolicony_na_28.12.2015_r..pdf