Prezentujemy plan komunikacji, który stanowi integralna cześć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
Pliki do pobrania:
plan_komunikacji.pdf