Umowa Ramowa, czyli umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność została zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 17 maja 2016 r. 1. Umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR, która przewiduje finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pliki do pobrania:
umowa_o_warunkach_i_sposobie_realizacji_lsr__wlkp._z_wyobrania_17.05.pdf

 

Aneks umowy ramowej z dnia 7.06.2017 r. Załączniki: