Dla stałego podnoszenia jakości pracy biura LGD koniecznym jest poznanie opinii, sugestii oraz uwag dot. funkcjonowania biura. Dlatego mieszkańców LGD a w szczególności osób korzystających z doradztwa zachęcamy do wypełniania anonimowych ankiet, które można składać w skrzynce pocztowej stowarzyszenia znajdującej się na drzwiach wejściowych do biura lub przesyłać na adres meilowy stowarzyszenia.
Pliki do pobrania:
zal_3_pmie_ankieta_zadwolenie_wzor.doc