PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI
PRZEZ STOWARZYSZENIE „WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŹNIĄ”,
Z WYŁĄCZENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI WŁASNYCH LGD
Wersja obowiązująca od 18.09.2017 r.
 
Szczegóły w załącznikach


 Załączniki: