Beneficjenci w terminie 14 dni od dnia rozliczenia projektu są zobowiązani do złożenia sprawozdania w Biurze LGD. W załączeniu wzór sprawozdania.
Pliki do pobrania:
zal_1__sprawozdanie_beneficjenta.doc