W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada dokonała korekty omyłek w zakresie wyników oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2016. W załączeniu skorygowane listy oraz protokół z posiedzenia Rady.
Pliki do pobrania:
protokol_rady_z_27.01.2017_r..pdf
lista_operacji_wybranych_dla_1.1.1_kor.pdf
lista_operacji_wybranych_dla_2.1.2_kor.pdf
lista_operacji_zgodnych_z_lsr_kor.pdf
lista_wnioskow_ocena_wstepna_kor.pdf