Procedura realizacji projektów grantowych

Procedura zaktualizowana w dniu 26.05.2017 r. wersja ujednolicona na dzień 5.07.2017 r.
 

W załączeniu procedura wraz z załącznikami.

Wzór wniosku wstępnie wypełnionego dla naobiru 3/2019/GZałączniki: