Przypominamy o spotkaniu  szkoleniowym na temat oceny oraz wyboru operacji projektów grantowych, które odbędzie się 26.09.2017 r. o godz. 13.00 w biurze LGD przy ul. Boreckiej 23 w Koźminie Wlkp. Spotkanie jest dedykowane przedstawicielom dzieci i młodzieży tj. grup defaworyzowanych w nasze Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie będzie okazją do poznania zasad najbliższego naboru grantobiorców, zaplanowanego na październik.

Zapraszamy!