Szanowni Państwo,
przedstawiamy wzory wniosków obowiązujące dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Ze względu na wprowadzane zmiany i aktualizację w formularzach wniosków zaleca się sprawdzanie formularzy bezpośrednio ze strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami:  Otwórz
Formularz wniosku o płatność z załącznikami:  Otwórz
Formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami: Otwórz