Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 6.11.2017 r. dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów wniosków nr 4/2017 i nr 5/2017 
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji wybranych i niewybranych, z oraz zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy protokół z posiedzenia Rady. 

 

13.11.2017 r.Załączniki: