Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 15.11.2017 r. dokonała oceny i wyboru zadań  złożonych w ramach naborów wniosków  dla projektów gratowowych nr 1/2017/G Kompetencje na rzecz organizacji czasu wolnego  i nr 2/2017/G Kształtowanie świadomości ekologicznej
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji ocenionych - wybranych i niewybranych  oraz zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy protokół z posiedzenia Rady. 

 Załączniki: