Prezentujemy harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 zakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 8.12.2017 r., który jest juz trzecim harmonogramem służacym realizacji planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozowju na lata 2016-2023. W załączeniu aktualny haromonogram wraz z wersjami archiwalnymi.

W dniu 16.04.2018 Urząd Marszałkowski zakceptował zmiane harmonogramu na rok 2018.

 Załączniki: