Plan szkoleń organów i pracowników LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska  z Wyobraźnią" na lata 2016-2023

Plan szkoleń został uzupełniony o harmonogram w podziale na roczne etapy.

 Załączniki: