Zapraszamy do udziału Warsztatach strategicznych w ramach operacji pt. Rozwój planujemy – strategie piszemy, które są dedykowane Lokalnym liderom (członkom grup odnowy wsi, rad sołeckich, sołtysom) z terenu powiatów gostyńskiego oraz krotoszyńskiego. Dwudniowe warsztaty zostaną poprzedzone wizją terenową w każdej z miejscowości. Planowany termin realizacji warsztatów lipiec-wrzesień, szczegółowe terminy zostaną uzgodnione po zakończeniu rekrutacji.

Na zgłoszenia czekamy w terminie do 20 lipca 2018 r.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie zgłoszeń meilowych stow@wielkopolskazwyobraznia.pl lub pisemnych w biurze LGD ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wlkp. Udział dla uczestników będzie bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zakłada się że połowa miejsc będzie przeznaczona dla liderów z powiatu krotoszyńskiego, a połowa z powiatu gostyńskiego. W przypadku słabego zainteresowania dopuszcza się pominięcie tego wewnętrznego podziału. Zgłoszenia będą mogli dokonać sołtysi lub lokalni liderzy nieformalni, którzy zgłoszą co najmniej 5 osób zainteresowanych uczestnictwem z jednej jednostki przestrzennej, którzy wyrażają zgodę udziału w warsztatach.

Uczestnicy warsztatów wypracują projekt Sołeckich Strategii Rozwoju opracowany zgodnie z metodologią Wielkopolskiej Odnowy Wsi.