Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 14.12.2018 r. dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów wniosków nr 6/2018. 
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji wybranych i niewybranych, z oraz zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy protokół z posiedzenia Rady. 

 

20.12.2018 r.Załączniki: