Prezentujemy harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 zakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 13.12.2018 r., który jest juz czwartym harmonogramem służacym realizacji planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozowju na lata 2016-2023. W załączeniu aktualny haromonogram.

Pismem z dnia 26.02.2019r. UMWW zakceptował zmianę harmonogramu planu komunikacji na rok 2019

Pismem z dnia 15.07.2019r. UMWW zakceptował zmianę harmonogramu planu komunikacji na rok 2019

Pismem z dnia 20.08.2019 UMWW zakceptował zmianę harmonogramu planu komunikacji na rok 2019 Załączniki: