Szanowni Państwo,
przedstawiamy wzory wniosków obowiązujące dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Ze względu na wprowadzane zmiany i aktualizację w formularzach wniosków zaleca się sprawdzanie formularzy bezpośrednio ze strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl
W przypadku Przedsięwziecia 2.1.2 Utrzymanie i rozwijanie działności gospdoarczej korzystamy z dokumentów 
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W przypadku Przedsięwziecia 2.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej korzystamy z dokumentów II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Formularz wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami: Otwórz
Formularz wniosku o płatność z załącznikami: Otwórz
Formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami: Otwórz