30.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Aktualizacja/zmiana LSR na lata 2016-2023

Mając na względzie pozytywną realizację tzw. pierwszego kamienia milowego w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego i wyrażenie zgody na ubieganie się LGD o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z uchwałą NR 1/04/2019

z dnia 25.04.2019 roku

Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią"

w sprawie rozpoczęcia procedury aktualizacji/zmiany LSR wszczęta została procedura aktualizacji/zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

 

Mieszkańców LGD oraz wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do składania swoich propozycji uwag i wniosków do LSR.

Uwagi i propozycje zmian można przesyłać na adres meilowy: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl w terminie do 14 maja 2019 r.

 

Jednocześnie zaprasza się na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie

15 maja o godz. 13.00 w biurze LGD ul. Borecka 23 w Koźminie Wlkp. Podczas spotkania konsultacyjnego zostaną zaprezentowane propozycje zmian LSR.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o potwierdzenie udziału do 13 maja br. pod nr 782 386 222.

 

 

 

                                                                                                                      Zapraszamy !