Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” - Partner KSOW informuje, że 6.05.2019 r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Przetwórstwo przyzagrodowe szansą na biznes

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 13605,00 zł. Operacja mająca na celu wzrost zainteresowania, poziomu wiedzy oraz współpracy w obszarze małego przetwórstwa przyzagrodowego oraz sprzedaży bezpośredniej jako formy realizacji krótkich łańcuchów dostaw integrujących rolników i przedstawicieli organizacji wiejskich/rolniczych z obszaru powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego podczas zrealizowanego 1 wyjazdu studyjnego na przykładzie przyzagrodowej serowarni i winiarni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwa lokalnego poprzez uruchomienie dodatkowych działalności przy gospodarstwach rolnych lub w formie inkubatora lokalnego, w tym z wykorzystaniem elektronicznych środków i zawiązanie współpracy w tym zakresie.

2. Zainteresowanie małym przetwórstwem przyzagrodowym oraz sprzedażą bezpośrednią 50 osób i nabycie przez nich wiedzy w tym zakresie.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.