Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” - Partner KSOW informuje, że 6.05.2019 r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Strategicznie planujemy – rozwój podejmujemy

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 20176,00 zł. Operacja mająca na celu wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonego planowania strategicznego i zarządzania rozwojem jednostek wiejskich oraz współpracy wśród lokalnych liderów 12 jednostek przestrzennych z obszaru powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu rozwojem 12 wiejskich jednostek przestrzennych, a tym samym zwiększenie liczby wdrażanych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na obszarze powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego.

2. Przeszkolenie 60 osób w zakresie wiedzy i umiejętności planowania strategicznego, zarządzania rozwojem jednostek wiejskich oraz optymalnym wykorzystaniem zasobów z uwzględnieniem elektronicznych środków komunikacji oraz przygotowanie 12 projektów strategii jednostek przestrzennych uwzgledniających potencjał ekonomiczny społeczny i środowiskowy.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.