Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo/warsztatowe

dot. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  dotyczacych lokalnej infrastruktury oraz dziedzictwa kulturowego, które odbędzie się 30.09.2019 r. w biurze LGD, ul. Borecka 23, Koźmin Wlkp.

Zapraszamy w szczególności potencjalnych wnioskodawców - którzy zamierzają ubiegać się
o wsparcie w ramach najbliższych naborów wniosków

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału do 26.09.2019 r.

tel. 782 386 222      e-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl