Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

zaprasza lokalnych liderów  (członkowie grup odnowy wsi, rad sołeckich, sołtysi) do udziału w projekcie:

  Strategicznie planujemy – rozwój podejmujemy

Rekrutacja uczestników będzie odbywać się na podstawie zgłoszeń meilowych, pisemnych osobistych. Udział dla uczestników jest bezpłatny. Decyduje   kolejność zgłoszeń, przy czym zakłada się że połowa miejsc będzie przeznaczona dla liderów z powiatu krotoszyńskiego, a połowa z powiatu gostyńskiego. W przypadku słabego zainteresowania dopuszcza się pominięcie tego wewnętrznego podziału.

Zgłoszeń mogą dokonywać sołtysi lub lokalni liderzy nieformalni, którzy zgłoszą co najmniej 5 osób zainteresowanych uczestnictwem z jednej jednostki przestrzennej, którzy wyrażają zgodę udziału w warsztatach w terminie do 20 września 2019 r.  

Zgłoszenia i szczegółowe infromacje tel. 782386222 stow@wielkopolskazwyobraznia.pl