W 2019 r. Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zrealizowało operację własną pt.: Stworzenie warunków lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego obszaru  i wymiany doświadczeń. W ramach której wyadno dwa foldery promujace lokalne dziedzictwo oraz zakupiono 4 namioty plenerowe, 25 kompletów piknikowych, podłogę modułową oraz przyczepę do przewozu wyposażenia.